Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost svih aktivnosti uprave kojima uprava neposredno izvršava svakodnevne zadatke  i poslove ostvarujući svoju socijalnu funkciju , a čini je sistem pravnih normi koje uređuju organizaciju  i javnih službi, upravni postupak, obim i sadržinu upravne djelatnosti, donošenje pravnih odluka uprave, vršenje materijalnih radnji i kontrolu uprave. Poslove državne uprave obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva ali se mogu obrazovati i posebne organizacije i javne službe i javne službe i drugi oblici organizovanja kojima se ostvaruju prava  i potrebe građana i pravnih lica. U obavljanju svoje djelatnosti uprava donosi upravne propise kojima propisuje opšte pravilo za konkretan slučaj i neodređen broj slučajeva i lica, zatim upravne akte kojima uprava propisuje posebno pravilo  za konkretan slučaj i određeno lice, sklapa upravne ugovore i čini upravne radnje kojima uprava pruža građanima javne usluge.

 

Kontrola uprave može biti:

  • Politička kontrola od strane Skupštine, Vlade, političkih stranaka i javnog mjenja.
  • Pravna kontrola, upravna kontrola uprave, sudska kontrola uprave i posebna kontrola uprave od strane državnog tužilaštva i ombudsmana.

 

 

U oblasti upravnog prava pružam pravnu pomoć u oblastima:

  • Zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu,
  • Zastupanje pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave,
  • Zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti,
  • Pokretanje i zastupanje u policijskim i inspekcijskim poslovima,
  • Pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave- državnih organa.